Om kåren

En scoutkår kan variera i storlek. Svenska Scoutförbundets största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ungefär 240 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 6 avdelningar fördelade på Bävrar, Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar-, Utmanar- och Roveravdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannnan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktivteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.