Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har hajk eller läger tillkommer en extra självkostnadsavgift.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Från och med höstterminen 2013 ändras strukturen på medlemsavgiften. Hel avgift är 640 kr per termin, beroende på medlemskategori betalar man hel, halv eller ingen avgift. Förbunds och distriktsavgift är inkluderad i avgiften.

Bäverscouter Halv avgift (320 kr)
Scouter Hel avgift

Aktiva ledare, styrelse samt funktionärer utsedda av styrelsen eller kårstämman betalar ingen avgift (0 kr)

Stödmedlemmar, utmanarscouter som även är assistenter på avdelning, samt övriga betalar halv avgift.

Scouterna
WOSM
WAGGS

Nyheter