Aktiviteter

På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

Scoutmetodens sju olika delar

Hajk och läger

Att åka på hajk eller läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på en eller flera helgläger (hajk) varje termin. På sommaren åka vi på ett större läger tillsammans med andra kårer.

Utrustningslista för läger

Varje läger har sin egen utrustningslista. Vi har tagit fram en standardutrustningslista för att åka på hajk/läger som anpassas för tillfället och skickas ut till de som deltar. Kolla alltid av med ansvarig ledare för hajken vad som gäller för just din hajk eller läger.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen

Nyheter