Upptäckarna 10–12 år

För upptäckarna öppnar sig nya möjligheter och tillsammans löser de alla problem. Namnet spelar på äventyrslust och vilja att utforska den yttre och inre världen.

Vi är en avdelning på ungefär 40 scouter som är uppdelade i två grupper om ungefär 20 scouter som jobbar aktivt med lärande genom att utföra i mindre patruller. Scouter lär sig att ta ansvar och även träna på att leda sin grupp i olika situationer.

Vi har två Upptäckaravdelningar, Rovfåglarna och Rovdjuren som träffas tisdagar respektive onsdagar.

10 -12 år träffas kl. 18.30-20.00 (tisdag eller onsdag)